zvru100

Представляючи інформацію про пухлини хребта, ми
усвідомлюємо величезну відповідальність перед хворими.

В проблемі діагностики та лікуванні пухлин хребта тісно переплітаються проблеми суміжних спеціальностей: онкології, нейрохірургії та ортопедії. Фахівцям клініки хірургії хребта необхідно вирішувати онкологічні проблеми – пухлина хребта є первинною, що виходить із структур хребта, або метастатичною; її чутливість до променевої, хіміо- або імунотерапії; нейрохірургічні проблеми – пухлина хребта може впливати на спинний мозок – здавлення або його руйнування; ортопедичні – вибір доступу або доступів до видалення пухлини в один або два етапи, стабілізації хребта після видалення пухлини, заміщення кісткових дефектів, іммобілізації хребта в післяопераційному періоді, реабілітації хворих.

Ретельна і достовірна діагностика про характер пухлини повинна бути на всіх етапах лікувального процесу. До операції для діагностики використовуються клініко-рентгенологічні, неврологічні дослідження, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографії, сцинтиграфія, пункційна або відкрита біопсії. Під час операції необхідно проводити експрес-біопсію пухлини досвідченим гістологом, фахівцем з кісткових пухлин. Після операції – ретельне гістологічне дослідження тканин всієї пухлини. Діагностика на всіх етапах впливає на тактику лікування, а правильний вибір її впливає на ефективність комплексного лікування. У структурі Інституту травматології та ортопедії АМН України є всі умови для проведення діагностичного процесу у хворих з пухлинами хребта, а клініка хірургії хребта володіє досвідом оперативного лікування первинних і метастатичних пухлин всіх відділів хребта.

Маючи в своєму розпорядженні можливість використання передніх, переднє-бокових, бічних, заднє-бічних і задніх доступів до пухлин шийного, грудного, поперекового і крижового відділів хребта, можна вибрати найбільш раціональну тактику видалення пухлини в один етап, або при травматичности хірургічного втручання – в два етапи з різних доступів з розривом в 1-2 тижні.

В Інституті травматології та ортопедії АМН України функціонує лабораторія консервації тканин і клініка під час операції має можливість скористатися необхідним об'ємом і консервованої спонгиозної і кортикальної кісткової тканини для заміщення дефектів хребців і стабілізації хребта.

Кортикальні кісткові трансплантати, які використовуються для стабілізації хребта, мають перевагу перед металевими, так як в післяопераційному періоді дозволяють проводити променеву терапію, і контроль за ефективністю проведеного лікування – магнітно-резонансну томографію.

За нашими клінічним спостереженнями існує група хворих з метастатичними ураженнями хребта без визначення первинної пухлини до операції. Кваліфіковане гістологічне дослідження характеру тканин метастазу може націлити на обстеження хворих у спеціалізованих установах.

Такий підхід до діагностики та лікування пухлин хребта підвищить ефективність надання допомоги важкого контингенту хворих.

Leave a Reply