ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Політика конфіденційності клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" визначає умови і правила використання сайту клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" https://spina.net.ua (далі «Сайт»), для використання сайту. Розроблено Політику конфіденційності клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять комерційної таємниці» № 61 від 09.08.1993 р., Положень Цивільного та Господарського кодексів України.

Дана Політика конфіденційності клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" затверджена з метою охорони і захисту персональних даних Клієнтів клінік (включаючи користувачів сайту), конфіденційної інформації, що містить персональні дані; а також конфіденційної інформації, власниками якої є клініка "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка"; - з метою регулювання доступу до даної інформації, її надання та передачі.

Політика конфіденційності клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" поширюється на всіх користувачів сайту як на користувачів, які не мають облікового запису на Сайті (незареєстрований користувач), так і на користувачів, що мають будь-яку обліковий запис, кожен з доступних видів. Під обліковим записом розуміється сукупність інформації про клієнта і даних авторизації (логін, пароль).

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають таке значення:

1.1. Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.2. Конфіденційна інформація - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов.

1.3.Конфіденційність інформації - властивість інформації бути захищеною від несанкціонованого ознайомлення.

1.4. Режим конфіденційності інформації - правові, медичні, організаційні, технічні та інші заходи щодо захисту персональних даних.

1.5. Власник інформації, що є конфіденційною, - особа, яка має інформацією, що є конфіденційною, на законній підставі, якою обмежено доступ до цієї інформації і встановлено в ставленні до неї режим конфіденційності інформації.

1.6. Доступ до інформації, що є конфіденційною, - ознайомлення певних осіб з інформацією, що є конфіденційною, за згодою його власника або на іншій законній підставі надання доступу до персональних даних.

1.7. Клієнт - фізична або юридична дієздатна особа, яка досягла 18-річного віку, повністю прийняла всі умови даної політики конфіденційності, через реєстрацію на Сайті або в Програмі і володіє індивідуальним логіном і паролем, а також Обліковим записом клієнта для використання послуг даного сайту і Програм.

1.8. Контрагент - сторона цивільно-правового договору, власник інформації, що є конфіденційною, передав цю інформацію, за умови збереження конфіденційності цієї інформації.

1.9. Сайт - інтернет-сайт https://spina.net.ua, включаючи всі його піддомени, який знаходиться під організаційним контролем керівництва клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка"

1.10. Прикладна програма - комп'ютерна програма або програмне забезпечення, яке можна використовувати з планшетів, смартфонів і на інших мобільних пристроях, яка поширюється на умовах договору приєднання (вільної публічної оферти), що надає особі, яка приєдналася до такого договору, безоплатний дозвіл на: використання програми за її призначенням, яка знаходиться під організаційним контролем керівництва клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка".

1.11. Передача інформації, що є конфіденційною, - передача інформації, що є конфіденційною і зафіксована на сайті клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", її власником або власником сайту на підставі договору в обсязі і на умовах, передбачених договором, включаючи умову про прийняття контрагентом встановлених договором заходів з охорони її конфіденційності.

1.12. Надання інформації, що є конфіденційною, - передача інформації, що є конфіденційною і зафіксована на сайті клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", її власником органам державної влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування з метою виконання їх функцій.

1.13. Розголошення інформації, яка є конфіденційною, - дія або бездіяльність, в результаті яких інформація, що є конфіденційною, в будь-якій можливій формі (усній, письмовій, іншій формі, в тому числі з використанням технічних засобів) стає відомою третім особам без згоди власника такої інформації або всупереч цивільно-правовим договором.

2. ІНФОРМАЦІЯ, ЩО Є КОНФІДЕНЦІЙНОЮ
2.1. До відомостей (інформації), які є конфіденційними, відносяться:

2.1.1. Персональна інформація, яку надає клієнт при реєстрації або при залишенні коментарів на Сайті: телефон, e-mail, ім'я та прізвище.

2.1.2. Дані, що передаються автоматично при відвідуванні сайту: IP-адреса, інформація про браузер, тривалості перебування на сайті, адреса сайту, з якого був здійснений перехід, і т. дм.

2.1.3. Дані про звернення Клієнта за медичною допомогою, результати лабораторних досліджень, а також інша інформація про стан здоров'я Клієнта, яке відповідно до чинного законодавства є конфіденційною інформацією.

3. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЖИМУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Режим конфіденційності інформації вважається встановленим після надання згоди Клієнта на збір, обробку, розповсюдження та доступ до персональних даних під час його реєстрації на Сайті і прийняттям клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" заходів з охорони конфіденційності інформації, а саме: ствердження юридичними особами Політики конфіденційності клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" і обмеження доступу до інформації, що становить конфіденційну інформацію, шляхом встановлення порядку обігу цієї інформації і контролю за з дотриманням такого порядку.

3.2. Використовуючи будь-яку частину Сайту і програм, Клієнт дає свою згоду на:

3.2.1. обробку своїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: особисті відомості (вік, стать, сімейний стан, склад сім'ї і т.д.), відомості про місце проживання: фактичне і за державною реєстрацією, відомості про перебування на військовому обліку, дані, що стосуються стану здоров'я відповідно до чинного законодавства, дані про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків, електронні ідентифікаційні дані (біографічні довідки, номери телефонів), запис зображення (фото)

3.2.2. використання персональних даних, передбачає дії власника бази щодо обробки цих даних, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними (стаття 10 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.3. поширення персональних даних, передбачає дії власника бази персональних даних про передачу відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 Закону України «Про захист персональних даних»);

3.2.4. доступ до персональних даних третіх осіб, визначає дії власника бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи на доступ до персональних даних, в тому числі порядок доступу суб'єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 Закону України «Про захист персональних даних») .

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА (КОРИСТУВАЧІВ САЙТУ)
4.1. Клієнт (Користувач сайту) має право:

4.1.1. користуватися всіма технічними можливостями сайту клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка";

4.1.2. мати доступ до будь-якої публічної інформації, розміщеної на Сайті;

4.1.3. на збереження його персональних даних від третіх осіб на умовах, визначених чинним законодавством України та положеннями цієї Політики конфіденційності;

4.1.4. використовувати інформацію з сайту в особистих і некомерційних цілях.

4.2. Клієнт (Користувач сайту) зобов'язується:

4.2.1. при здійсненні реєстрації вказувати і розміщувати публічні достовірні особисті дані;

4.2.2. використовувати Сайт та Програми тільки в цілях, що не суперечать угодам між Клієнтом (Користувачем) і клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", чинним законодавством України та принципам розумності та моралі;

4.2.3. нести відповідальність перед третіми особами за свої дії або бездіяльність при використанні Сайту та / або програм;

4.2.4. самостійно і за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб, пов'язані з дією або бездіяльністю Клієнта при використанні Сайту та / або програм.

4.3. Клієнту (Користувачеві сайту) забороняється:

4.3.1. розпалювати релігійні, расові або міжнаціональної ворожнечі;

4.3.2. вчиняти дії, спрямовані на введення інших користувачів в оману;

4.3.3. вчиняти дії, що порушують честь і гідність, права і свободи будь-якої особи;

4.3.4. реєструвати аккаунт від імені третьої особи або замість іншої особи;

4.3.5. надавати в користування свій обліковий запис і / або логін і пароль від свого облікового запису третім особам;

4.3.6. розміщувати матеріали рекламного, еротичного, порнографічного або образливого характеру;

4.3.7. розміщувати інформацію, що порушує права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, розміщення фотографій і відеороликів, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не давала згоди на розміщення на Сайті фотографії або відео з її участю)

4.3.8. розміщувати комп'ютерні віруси або програми, здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб;

4.3.9. будь-яке використання інформації з сайту в комерційних цілях.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка"
5.1. Клініка "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" мають право:

5.1.1. встановлювати, змінювати і скасовувати в письмовій формі режим конфіденційної інформації відповідно до чинного законодавства;

5.1.2. використовувати інформацію, що становить комерційну таємницю та / або конфіденційну інформацію, для власних потреб в порядку, що не суперечить законодавству;

5.1.3. дозволяти або забороняти доступ до інформації, що є конфіденційною інформацією, визначати порядок і умови доступу до цієї інформації;

5.1.4. вводити в цивільний оборот інформацію, що є конфіденційною, на підставі договорів, які передбачають включення в них умов про охорону конфіденційності цієї інформації;

5.1.5. вимагати від юридичних і фізичних осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, яким надана інформація, що є конфіденційною, дотримання обов'язків по охороні її конфіденційності;

5.1.6. вимагати від осіб, які отримали доступ до інформації, що є конфіденційною, в результаті дій, вчинених випадково або помилково, охорони конфіденційності цієї інформації;

5.1.7. в разі розміщення Клієнтом на Сайті або за допомогою програм інформації або здійснення інших дій, які не відповідають положенням чинного законодавства України та даної Політики конфіденційності, - без повідомлення на власний розсуд видалити повністю або частково розміщену клієнтом інформацію, включаючи ту інформацію, щодо якої важко визначити її відповідність законодавству, застосовується у випадках отримання від інших клієнтів обґрунтованих скарг щодо некоректної поведінки Клієнта на Сайті клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", залишає за собою право заблокувати сторінку Клієнта;

5.1.8. на зміни Політики конфіденційності для подальшого вдосконалення системи безпеки відповідно до чинного законодавства;

5.1.9. відправляти Клієнту рекламні інформаційні повідомлення - в разі, коли Клієнт хоче відмовитися від отримання розсилок від клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", він повинен повідомити про це клініці "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" будь-яким зручним для нього способом.

5.2. клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" зобов'язуються:

5.2.1. захищати в установленому чинним законодавством, цією політикою, трудовими і цивільно-правовими договорами порядку свої права в разі розголошення, незаконного одержання або незаконного використання третіми особами інформації, що є конфіденційною інформацією, в тому числі вимагати відшкодування збитків, завданих у зв'язку з порушенням його прав.

6. ОХОРОНА КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ
6.1. З метою охорони конфіденційності інформації, працівники клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", які відповідно до особливостей виконуваних трудових функцій в даних юридичних осіб мають доступ до неї, зобов'язані:

6.1.1. взяти на себе письмове Зобов'язання про нерозголошення інформації, що становить конфіденційну інформацію або підписати договір про конфіденційність і нерозголошення інформації;

6.1.2. виконувати встановлений  клінікою "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" режим конфіденційної інформації;

6.1.3. не розголошувати інформацію, що становить конфіденційну інформацію, що містить персональні дані Клієнта, а також власниками якої є клініка "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", і без їх згоди не використовувати цю інформацію в особистих цілях;

6.1.4. не розголошувати вище зазначену інформацію, що є конфіденційною після припинення трудового договору (контракту);

6.1.5. відшкодувати заподіяні Клієнту збитки, якщо працівник винен у розголошенні інформації, що становить конфіденційну інформацію, яка стала йому відома у зв'язку з виконанням ним трудових обов'язків;

6.2. Відносини між клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" і його контрагентами в частині, що стосується нерозголошення конфіденційної інформації, регулюються законодавством, договорами і цією політикою конфіденційності. У договорах клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" з контрагентами зазначає пункт про нерозголошення контрагентом інформації, що становить комерційну таємницю та / або конфіденційну інформацію.

6.3. Клініка "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" вживають всіх необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональних даних від випадкового і шахрайського доступу, знищення, перекручення або інших неправомірних дій.

7. ПОРЯДОК ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, НАДАННЯ ТА ОБЛІКУ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
 7.1. Паперові та електронні носії, що містять конфіденційну інформацію клініка "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка", зберігаються в неробочий час тільки в сейфах або ящиках, які закриваються; електронні бази зберігання інформації - закодовані відповідними паролями безпеки.

7.2. При роботі з електронними носіями без попередньої згоди з керівництвом працівникам клініки "Хірургія хребта від проф. Якова Фіщенка" не допускається:

7.2.1. знімати копії з електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію, виносити копії цих носіїв за межі офісу, передавати їх іншим особам, які не мають доступу до комерційної таємниці та / або конфіденційної інформації;

7.2.2. знайомити співробітників клінік та інших осіб, які не мають доступу до конфіденційної інформації з відомостями, що містять конфіденційну інформацію.

7.4. Відомості, що становлять конфіденційну інформацію Товариства можуть бути надані контрагентам при укладанні угод, на їх вимогу з попереднього узгодження з власниками персональних даних.

7.5. Відомості, що містять конфіденційну інформацію можуть надаватися виключно керівником клініки або особами, його замінюють тільки на письмову вимогу представників органів державної влади, контролюючих та правоохоронних органів.

7.6. Облік електронних носіїв, які містять конфіденційну інформацію веде відповідальна особа.

У вас є питання?
Фіщенко
Яків Віталійович
відповідає за вайбером
Фіщенко Яків Віталійович
Доктор медичних наук, професор
Головний науковий співробітник
Лікар ортопед-травматолог вищої категорії
Фіщенко Яков відповідає за вайбером
Команда досвідчених лікарів
завжди готові прийти вам на допомогу:
 • Фіщенко Яків Віталійович
  Головний лікар клініки Досвід: 19 років детальніше
 • Кравчук Людмила Дмитрівна
  Фізичний терапевт, реабілітолог Досвід: 11 років детальніше
 • Щегольков Євгеній Едуардович
  Лікар анестезіолог-реаніматолог Досвід: 9 років детальніше
 • Сапоненко Андрій Ігорович
  Лікар ортопед-травматолог Досвід: 8 років детальніше
Що кажуть наші пацієнти?
 • Денис К.
  В следствие консультации у Якова Витальевича было принято решение делать операцию по удалению межпозвоночной грыжи. Сама операция прошла довольно быстро и без осложнений. Врач приятный - поддерживал и консультировал как до так и после операции. Боль прошла частично. Жду конечного результата.
 • Ірина,
  40 років
  Дуже вдячна лікарю Фіщенко Я. В. за здійснення мрії! Оперувала лійкоподібну деформацію грудної клітини 3 ступеня. Отримала повноцінну попередню консультацію і питання з операцією вирішилось швидко. Операція і післяопераційний період прошли досить добре. Результатом задоволена.
  Читати відгук
 • Людмила В.
  Добрый день!Меня зовут Людмила, в первых строках отзыва хочу поблагодарить от чистого сердца Фищенко Якова Витальевича за проведенную операцию!!! Ровно неделю назад 03.04.2018 Яков Витальевич провел операцию по удалению межпозвоночной грыжи, большого размера 23 мм на 17мм!!!!
  Читати відгук
 • Костюк Ирина
  Проходила лечение грыжи (8 мм) у доктора Фищенко Я.В. в Институте Ортопедии. Если опустить детали, то по шкале от 1 до 10: Доктор Фищенко Я.В. - 10 (опытный, владеющий современными методиками, честный по отношению к пациенту, не даёт ложных обещаний, но и не лишает надежды))))
  Читати відгук
 • Лукирич Сергей, 48 лет
  Хочу выразить огромную благодарность Якову Витальевичу! История моих проблем со спиной началась давно, и увы, к нормальному специалисту я попал не сразу. По моему диагнозу у меня нашли остеохондроз позвоночника. Я сначала обратился в Институт нейрохирургии Ромоданова.
  Читати відгук
 • Андрей Д.
  Год назад стала беспокоить сильная боль в спине, еле ходил из-за обострения поясничной грыжи. Везде советовали делать операцию, но я не сдавался и искал врача, который бы мог помочь справиться с проблемой без операции. И нашел… Яков Витальевич сделал всего одну позвоночную блокаду и мне сразу стало легче.
  Читати відгук
 • Мария Андреевна

  Здравствуйте! Никогда не писала раньше отзывы, не было необходимости обращаться в больницы с какими-то серьезными проблемами, но тут не могу не поблагодарить прекраснейшего врача Якова Витальевича!!!!

  Он спас мою спину от боли!!!

  Читати відгук
 • Яна, 34 года

  Посоветовали мне Фищенка как самого лучшего специалиста в сфере «грыж» и сказали, что он знает, что делает, так как он этим живет. Обратилась я с болью в спине, которая отдавала на левую ногу. У меня немела нога, прям как судорога, которая не отпускала неделю. И хотелось радикальные меры оставить на потом, и попробовать эпидуральную сушку.

  Читати відгук
 • Лариса Петровна, 52 года
  Оперировались у Фишенко Яков Витальевича, удаляла межпозвоночную грыжу, все прошло хорошо, специалист он очень хороший! И весь персонал очень хороший, специалисты своего дела, поддерживают с юмором, что очень важно когда человек переживает перед операцией.
 • Людмила Николаевна, 74 года
  11 листопада цього року мама звернулась до Якова Віталійовича з проблемою у ногах і спині. хочетесь відмітити ефективну організацію прийому у лікаря — якщо і є черга, вона рухається швидко, завдяки комп'ютеризації черги. Лікар знає скільки у нього людей під кабінетом, поважає свій час і час пацієнтів.
  Читати відгук
 • Александр, 35 лет
  Фіщенко Яків Віталійович - людина своєї справи, СПЕЦІАЛІСТ.!!!! Дякую Вам за вашу роботу
 • Маргарита, 30 лет
  Добрый день!:) Хочу поблагодарить доктора Якова Витальевича и его команду за профессионально проделанную работу! Я пришла на приём в жутком состоянии, а после успешного удаления грыжи в поясничном отделе, улетал как птица на крыльях.
  Читати відгук
Інститут травматології та ортопедії НАМН України
Графік роботи:
Понеділок
10:00 - 16:00
Вівторок
операційний день
Середа
10:00 - 16:00
Четвер
операційний день
П'ятниця
09:00 - 12:00
Субота
вихідний
Неділя
вихідний
Запис за телефоном:
Запис онлайн